Land en cultuur

Albanië

Albanië kan bogen op een variëteit aan natuurlijke rijkdommen, in het bijzonder olie, bruinkool, koper, chroom, kalksteen, zout, bauxiet en aardgas.

De Albanese taal behoort tot de Indo-Europese taalfamilie.

De oudste zin in het Albanees die werd teruggevonden, dateert uit 1462 en werd opgeschreven door de Aartsbisschop van Durrës, Pal Engjëlli  (in het Latijn Paulus Angelus, 1416-1470). De zin luidt: Un’te paghesont’ pr’emenit t’Atit e t’Birit e t’Spirit Senit en betekent:’ Ik doop je in de naam van de vader en de zoon en de Heilige Geest’. De zin werd gebruikt bij dooprituelen van kinderen wiens ouders geen Latijn verstonden.

Albanië betekent zoveel als ‘het land van de witte bergen’. De Albanese benaming Shqipëri betekent ‘land van de adelaar’, vandaar de adelaar op de vlag.

Albanië telt 36 districten.

 

 

Het district Mat

Mat, gelegen in Centraal-Albanië, is een van de grootste districten en op vlak van archeologie, geschiedenis en culturele tradities één van de interessantste. Het district is genoemd naar de rivier Mat die erdoorheen loopt. Het hele gebied wordt wel eens een archeologisch museum genoemd omwille van vondsten uit de oude steentijd.

In het district ligt ook één van de 15 nationale parken, Zall Gjoçaj, en staat Burgajet, het kasteel waar de Albanese koning Zog I geboren werd. De hoofdstad van het district is Burrel en naast nog een aantal steden telt het district ook 72 rurale zones. In één van die zones ligt de gemeente Macukull een verzameling van kleinere dorpen en gehuchtjes. In het gehucht Deja liggen de groeves waar wij het marmer, de Breccia Deja, ontginnen.

 

 

Het dorpje Deja

De Deja bergketen is de natuurlijke oostelijke grens van het district Mat. Deja is ook de naam van het kleine dorpje aan de voet van de berg, het gehucht waar wij actief zijn.
Het is boeiend te zien hoe de historiek van het dorp enerzijds ‘versteend’ is in onze marmermijnen en anderzijds verderleeft in de namen van de families die we er ontmoeten. De familie Dedja woont er, maar ook de familie Kastrati. Die familie stamt af van de Gjon Kastrioti, de vader van de nationale held Gjergj Kastrioti die in Mat woonde.

Gjergj Kastrioti ( 1405–1468), ook bekend als Skanderbeg, was een Albanees nobelman en gevreesd militair leider die het opnam tegen het Ottomaans leger in Albanië. In heel Albanië zijn verwijzingen naar hem te vinden.